Lịch sử Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (IRCI)

2009

10/2009

Được cấp phép thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Hội nghị toàn thể  lần thứ 35 của UNESCO

2010

30/8/2010

Đạt được thỏa thuận giữa chính phủ Nhật Bản và UNESCO

2011

29/3/2011

Ký thỏa thuận giữa Viện di sản văn hóa quốc gia thành phố Sakai 

1/4/2011

Thành lập văn phòng cho việc chuẩn bị thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (IRCI)

1/10/2011

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Ông Tomoaki FUJII đã được chỉ đinh làm Tổng giám đốc của ỈRCI.

3/10/2011

Lập ra ban điều hành đầu tiên và lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

4/10/2011

Hội thảo kỉ niệm khai trương Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

16/12/2011

Công bố trang web của IRCI

2012

3/3/2012

Hội thảo các nhà nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về cộng đồng và Công ước  2003

3/6/2012

Diễn đàn các nhà nghiên cứu về ICH đầu tiên được tổ chức tại Pháp

3/8/2012

Ký Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm nhân học của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn (SAC) và IRCI

6/8/2012

Hội thảo của cựu sinh viên Trường trải nghiệm quốc tế: Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương do SAC và IRCI đồng tổ chức

2013

10/1/2013

Hội nghị các chuyên gia về di sản văn hóa phi vật thể - Đánh giá các tiêu chí ghi danh trong hai danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

17/2/2013

Hội nghị chuyên đề về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Bảo tàng Thành phố Sakai

22-25/2/2013

Hội Thảo Lần 1 về “Lưu Trữ Tài Liệu Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể - công cụ cho các Hoạt Động Bảo Tồn của Cộng Đồng” tổ chức tại Nhật Bản

1/4/2013

Ông Akio Arata được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc IRCI

3/8/2013

Hội nghị chuyên đề quốc tế tại Lễ kỷ niệm 10 năm Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể

8-16/8/2013

“Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể và Viện Bảo Tàng: Lớp Học Hiện Trường” (Intangible Cultural Heritage and Museums: Field School) do IRCI và SAC đồng tổ chức tại Thái Lan

21/10/2013

Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị IRCI Lần 2 Tổ Chức tại Thái Lan

22-26/10/2013

Tham Quan Học Tập về Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại Nhật Bản cho các Viên Chức Chính Phủ của Đông Timor (Study Tour on Intangible Cultural Heritages in Japan for Government Officials from Timor-Leste) tổ chức tại Nhật Bản

2014

4-6/2/2014

Hội Thảo Lần 2 về “Lưu Trữ Tài Liệu Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể - công cụ cho các Hoạt Động Bảo Tồn của Cộng Đồng” (Documentation of ICH as a tool for Community Safeguarding Activities) tổ chức tại Nhật Bản

19-20/2/2014

Cuộc Họp Chuyên Gia Quốc Tế về “Nghiên Cứu Lập Bản Đồ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương” (Mapping Research for the Safeguarding of ICH in the Asia-Pacific Region) tổ chức tại Thái Lan

31 tháng 7 năm 2014

Tờ rơi mới của IRCI được phát hành

25 tháng 9 năm 2014

“Cơ Sở Dữ Liệu Nghiên Cứu về Bảo Tồn ICH trong Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương" được phát hành

1 tháng 10 năm 2014

Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị IRCI lần thứ 3 được tổ chức tại Thành Phố Sakai

19 tháng 12 năm 2014

“Hội Thảo Lần Thứ Nhất của IRCI về Nghiên Cứu Các Hệ Thống Pháp Luật Liên Quan đến Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại Đông Nam Á” được tổ chức tại Fukuoka

2015

26-27 tháng 1 năm 2015

Cuộc Họp Các Chuyên Gia Quốc Tế về Dự Án “Nghiên Cứu Lập Bản Đồ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể (ICH) tại Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương” được tổ chức tại Kuala Lumpur

27-28 tháng 1 năm 2015

“Hội Thảo về Vai Trò của Trung Tâm Cộng Đồng trong việc Tái Thiết ICH: Nghiên Cứu Trường Hợp In Tranh Khắc Gỗ Dân Gian Đông Hồ” được tổ chức tại Hà Nội