Tổ chức hội thảo hỗ trợ xây dựng luật Mê Công tại tỉnh Toyama

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12 năm 2015 đã tổ chức hội thảo lần thứ 2 về dự án "Nghiên cứu hệ thống pháp luật về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng" tại hội trường văn hóa của tỉnh Toyama và có 23 chuyên gia từ 8 nước tham gia.

Dự án này là dự án nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2016 do IRCI thực hiện. Hiện nay vẫn đang khảo sát hiện trường và phân tích thông qua khảo sát từ các cơ quan hành chính và cơ quan liên quan tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công là nơi vẫn chưa có khung pháp lý về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, hoặc có khung xã hội - kinh tế - chính trị khác nhau và đây là dự án theo dạng tuần hoàn, nghĩa là cùng với các chuyên gia của các nước sở tại suy nghĩ về các đối sách xử lý.

Từ tháng 6 năm ngoái, các chuyên gia trong đó bao gồm đại học Kyushu và nhóm IRCI đã tiếp tục nghiên cứu, tạo ra bảng câu hỏi và đã gửi cho những người liên quan của các nước này. Sau khi phân tích kết quả đó và để bổ sung chi tiết hơn cho nên vào tháng 11 năm ngoái đã cử các chuyên gia sang Myanmar, Lào và Thái Lan để thu thập thông tin. Trong hội thảo, các chuyên gia đã thực hiện khảo sát và các cơ quan chính phủ của các nước thuộc đối tượng khảo sát, các nhà nghiên cứu của các trường đại học đã cùng nhau công khai kết quả của mình và thảo luận. Cuối cùng, sẽ hướng tới việc tạo ra một bộ khung chuẩn để các nước tham khảo khi suy nghĩ về việc sẽ xây dựng khung hệ thống pháp luật ở quy mô quốc gia và khung hệ thống pháp luật ở quy mô địa phương. Trong hội thảo lần này đã thảo luận được các nội dung làm cơ sở cho việc tạo ra bộ khung chuẩn đó.

Ngoài ra, được sự hợp tác của tỉnh Toyama, nơi đã từng có kinh nghiệm tốt trong việc thúc đẩy ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống, đoàn được nghe giảng về hệ thống bảo tồn của tỉnh Toyama và thành phố Takaoka. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đi thăm xưởng thủ công mỹ nghệ của thành phố Takaoka và phỏng vấn những người đang thừa kế việc này. Trong hội thảo này, có 2 chuyên gia của Hiệp hội thủ công Quốc gia Sri Lanka hiện đang tham gia vào dự án "Nghiên cứu phục hồi ngành thủ công mỹ nghệ sau cuộc tranh chấp" của IRCI và 2 nữ nghệ nhân thuộc Jaffna là khu vực đã từng xảy ra tranh chấp đã thảo luận về định hướng mang tính thực tiễn ví dụ như việc marketing hướng tới việc phục hồi ngành thủ công mỹ nghệ.

Địa chỉ liên hệ: Misako Onuki

Yoko Sakai from Toyama Prefectural Board of Education, and Ichiro Miyazaki from commerce, Industry and Labor Department

Bà Yoko Sakai, Ủy ban Giáo dục tỉnh Toyama và ông Ichiro Miyazaki, Vụ thương mại và Lao động

Katsuji Nousaku talks about the revitalization of traditional craft production

Ông Katsuji Nousaku nói về việc thúc đẩy ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống

Yoshinori and Takeshi Musashigawa lecture the techniques of lacquer ware in Takaoka

Ông Yoshinori và ông Takeshi Musashigawa diễn thuyết về kỹ thuật sơn mài Takaoka

Các chuyên gia thăm xưởng và giao lưu với những người đang thừa kế việc này

Các chuyên gia thăm xưởng và giao lưu với những người đang thừa kế việc này