2009

តុលា 2009        ការអនុម័តសម្រាប់ការបង្កើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិសម្រាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឯសន្និសិទទូទៅនៃអង្គការយូណេស្កូលើកទី35

2010

30 សីហា 2010  

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន និងអង្គការយូណេស្កូ

2011

29 មីនា 2011   

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវិទ្យាស្ថានជាតិបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌និងក្រុងសាកៃ។

1 មេសា 2011   

ការបង្កើតការិយាល័យសម្រាប់ការរៀបចំនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិសម្រាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (អាយ. អ. ស៊ី. អាយ.)

1 តុលា 2011     

ការបង្កើតអាយ.អ.ស៊ី.អាយ. និងតែងតាំងលោក ហ្វឹជី តុម៉ុអាគិ ជាអគ្គនាយកនៃអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.។

3 តុលា 2011     

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាភិបាលទី1 និងពិធីសម្ពោធ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ.

4 តុលា 2011     

សន្និសិទដើម្បីរំលឹកដល់ការសម្ពោធនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិសម្រាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

16 ធ្នូ 2011       

ការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ.

2012

3 មីនា 2012     

កិច្ចប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្លាដំបូងលើសហគមន៍ និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ 2003

7 មិថុនា 2012  

វេទិកាអ្នកស្រាវជ្រាវពីអាយ.ស៊ី.អេក.លើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសបារាំង

3 សីហា 2012    

សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សសាស្រ្តរបស់ព្រះមហាចក្រីស៊ីរីនហន(អេស.អេ.ស៊ី.) និង អាយ. អ. ស៊ី. អាយ.

6 សីហា 2012    

សិក្ខាសាលានៃអតីតនិស្សិតសាលាជំនាញអន្តរជាតិ៖ ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកសហការរៀបចំដោយ អេស.អេ.ស៊ី.និង អាយ. អ. ស៊ី. អាយ.

2013

10 មករា 2013  

កិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញនៅលើ អេស.អេ.ស៊ី. - វាយតម្លៃលក្ខណវិនិច្ឆ័យសិលាចារឹកសម្រាប់បញ្ជីពីរនៃអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការយូណេស្កូ

22-25 ខែកុម្ភ 2013

សិក្ខាសាលាលើកទី1ស្ដីពី “ឯកសារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាឧបករណ៍សម្រាប់សកម្មភាពអភិរក្សរបស់សហគមន៍” ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសជប៉ុន

17 កុម្ភ 2013   

សន្និសិទស្តីពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសារមន្ទីរទីក្រុងសាកៃ

1 មេសា 2013   

លោក អាគិអុ អារ៉ាតា បានតែងតាំងអគ្គនាយក អាយ. អ. ស៊ី. អាយ.

3 សីហា 2013    

សន្និសិទអន្តរជាតិសម្រាប់ការប្រារព្ធខួបលើកទី10 នៃអនុសញ្ញាសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី

8-16 ខែសីហា 2013

“បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនិងសារៈមន្ទីរ: ចុះតាមសាលា” ដែលសហការរៀបចំដោយអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.និងអេស.អេ.ស៊ី.

21 ខែតុលា 2013

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអភិបាលអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.លើកទី2 ប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃ

22-26 ខែតុលា 2013

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្តីពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ក្រុមមន្រ្តី  រដ្ឋាភិបាលមកពីទីម័រខាងកើតបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

2014

4-6 ខែកុម្ 2014

សិក្ខាសាលាលើកទី2ស្ដីពី “ឯកសារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាឧបករណ៍សម្រាប់សកម្មភាពអភិរក្សរបស់សហគមន៍” ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសជប៉ុន

19-20 ខែកុម្ភ 2014

កិច្ចប្រជុំអ្នកជំនាញអន្តរជាតិស្តីពី “ការកំណត់ផែនទីស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការអភិរក្សអាយ.ស៊ី.អេក.ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក” ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃ

ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014

បោះផ្សាយខិតប័ណ្ណថ្មីរបស់ អាយ.អ.ស៊ី.អាយ.

ថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2014

ចេញផ្សាយ “ការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យអំពីការការពារសុវត្ថិភាព អាយ.ស៊ី.អេក. ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក”

ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014

កិច្ចប្រជុំគណៈគ្រប់គ្រង IRCI លើកទី 3 ត្រូវបានប្រារព្វនៅទីក្រុងសាកៃ

ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

“សិក្ខាសាលាអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.លើកទី1ស្តីពីការសិក្សាប្រព័ន្ធច្បាប់ទាក់ទងនឹងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍” ដែលធ្វើឡើងនៅហ្វ៊ឹគឹអុកា

2015

ថ្ងៃទី26-27 ខែមករា ឆ្នាំ2015

កិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៃគម្រោង “ការកំណត់ផែនទីស្រាវជ្រាវស្ដីពីការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយ (អាយ.ស៊ី.អេក.) ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក” ដែលធ្វើឡើងនៅកូឡាឡុំពួរ

ថ្ងៃទី27-28 ខែមករា ឆ្នាំ2015

“សិក្ខាសាលាស្តីពីតួនាទីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ក្នុងការធ្វើឱ្យអាយ.ស៊ី.អេក.រស់ឡើងវិញ: ការសិក្សាករណីនៃការបោះពុម្ពលើដុំឈើដុងហូ” ដែលធ្វើឡើងនៅហាណូយ