ມີ​ຫຍັງ​ໃໝ່

ການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດເພື່ອສົ່ງເສີມການຕຽມຄວາມພ້ອມດ້ານກົດໝາຍແມ່ນໍ້າຂອງ ຈັດຂື້ນທີ່ແຂວງໂທຢະມະ.(2016-01-27 at 11:31)
ໃນວັນທີ17-19ເດືອນ12ປີ2015 ໄດ້ຈັດການປະຊຸມເຊີງປະຕິ…
ການປະຊຸມນັກວິຊາການນານາຊາດ ກ່ຽວກັບໂຄງການຈັດທຳແຜນທີ່ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ບິຊເກກ(ສາທາລະນະລັດຄີຣກີ້ຊ)(2016-01-26 at 11:31)
IRCI  ໄດ້ຈັດການປະຊຸມກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານນານ…
ໄດ້ປັງປຸງໃໝ່ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແລະໜັງສື(2016-01-22 at 10:35)
ໄດ້ປັງປຸງໃໝ່ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແລະໜັງສືຂອງເວັບໄຊທ໌I…
ນັກວິໃຈໄດ້ໄປຢາມ3ປະເທດທີ່ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອໃຫ້ງານວິໃຈຂອງ IRCIເຂັ້ມແຂງຂື້ນ(2015-12-24 at 15:14)
ທາງ IRCIໄດ້ສົ່ງນັກວິໃຈ2ທ່ານຄື ທ່ານ Susan McIntyr…
ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ IRCI ຄັ້ງທີ່4.(2015-12-24 at 14:39)
ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015, ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ …

1|2|3|4|5|6|7 次へ >