புதியது என்ன

பாரிய மீகொங் பிராந்தியத்தில் புலப்படாத கலாசாரப் பாரம்பரியங்களுடன் தொடர்புடைய சட்ட முறைமைகளின் ஆய்வு பற்றிய செயலமர்வு டொயாமா உள்;ராட்சிப் பிரிவிலே இடம்பெற்றது.(2016-01-27 at 13:45)
பாரிய மீகொங் பிராந்தியத்தில் புலப்படாத கலாசாரப் …
கருத்திட்டத் திட்டமிடலுக்கான சர்வதேச நிபுணர்களின் கூட்டம் பிஸ்கெக்கில் நடைபெற்றது. (iஐர் குடியரசு)(2016-01-26 at 13:44)
“ஆசியா மற்றும் பசிபிக்கில் ஐசிஎச் பாதுகாப்…
அறிக்கைகள் மற்றும் வெளியீடுகள் பற்றிய இற்றைப்படுத்தல்கள்(2016-01-22 at 13:45)
  ஐஆர்சிஐ  இணையத்தளத்தின் அறிக்கைகள் ம…
IRCI-யின் நான்காவது நிர்வாகக் குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.(2015-12-24 at 14:24)
25 செப்டம்பர் 2015 அன்று ஸகாய் நகரில் உள்ள அகோரா…
அருவ கலாச்சாரப் பாரம்பரியம் என்ற களத்திலான வகைப்பாடு 2-ன் கீழ் உள்ள மையங்களுக்கான மூன்றாவது ஆண்டு ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டத்தில் IRCI பங்கேற்றது.(2015-12-24 at 14:23)
6-8 ஜூலை 2015 அன்று சீனாவின் கெய்ஜோ மாகாணத்தில் …

1|2|3|4|5|6|7|8 次へ >