ความเป็นมาของ IRCI

ค.ศ. 2009

ตุลาคม ค.ศ. 2009            

การประชุมสมัยสามัญUNESCO ครั้งที่ 35 อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ค.ศ. 2010

30 สิงหาคม ค.ศ. 2010    

การตกลงระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและ UNESCO

 ค.ศ. 2011  

29 มีนาคม ค.ศ. 2011      

ข้อตกลงระหว่างสถาบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นและเมืองซะไก

1 เมษายน ค.ศ. 2011

เปิดสำนักงานเตรียมการเพื่อการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (IRCI)

1 ตุลาคม ค.ศ. 2011

การก่อตั้ง IRCI และ คุณโทโมอะคิ ฟูจิอิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ IRCI

3 ตุลาคม ค.ศ. 2011        

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดที่ 1 และพิธีเปิด ศูนย์ค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (IRCI)

4 ตุลาคม ค.ศ. 2011

จัดประชุมสัมมนาเพื่อฉลองการเปิดศูนย์ค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

16 ธันวาคม ค.ศ. 2011    

เปิดเว็บไซต์ IRCI

ค.ศ. 2012  

3 มีนาคม ค.ศ. 2012        

การประชุมนักวิจัยเกี่ยวกับประชาคมและข้อตกลงในปี 2003 ครั้งที่ 1

3 มิถุนายน ค.ศ. 2012      

การประชุมนักวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ที่เมืองปารีส

3 สิงหาคม ค.ศ. 2012      

ข้อสรุปบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและ IRCI

6 สิงหาคม ค.ศ. 2012

การสัมมนาค้นคว้าวิจัยระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเอเชีย-แปซิฟิก ที่จัดขึ้นโดย SAC และ IRCI

ค.ศ. 2013 

10 มกราคม ค.ศ. 2013    

การประชุมผู้เชี่ยวชาญมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – การประชุมเพื่อประเมินหลักเกณฑ์การบันทึกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม UNESCO ทั้งสองรายการ

 

22-25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013

 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 “การจัดทำสื่อเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มกิจกรรมการอนุรักษ์” ในประเทศญี่ปุ่น

17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 

การประชุมสัมมนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเอเชีย-แปซิฟิก ที่พิพิธภัณฑ์เมืองซะไค

1 เมษายน ค.ศ. 2013       

นาย อะคิโอะ อะระตะ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดี IRCI

3 สิงคาหคม ค.ศ. 2013   

การประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อเฉลิมฉลอง 10 ปี การประชุมว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 

8 - 16 สิงหาคม ค.ศ. 2013

IRCI และ SAC ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์: สาขาโรงเรียน” ในประเทศไทย

21 ตุลาคม ค.ศ. 2013

จัด “การประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCI ครั้งที่ 2” ในประเทศไทย

22-26 ตุลาคม ค.ศ. 2013

จัด “การศึกษาดูงานเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่นสำหรับข้าราชการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต” ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

ค.ศ. 2014

4 - 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 “การจัดทำสื่อเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มกิจกรรมการอนุรักษ์” ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

19 - 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014

จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ หัวข้อ “การวิจัยสำรวจเพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ในประเทศไทย

31 กรกฎาคม ค.ศ. 2014

เปิดตัวเอกสารใหม่ของ IRCI

25 กันยายน ค.ศ. 2014

เปิดตัว “ฐานข้อมูลการวิจัยการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

1 ตุลาคม ค.ศ. 2014

การประชุมคณะกรรมการบริหารIRCI ครั้งที่3 จัดขึ้นที่เมืองซะไค

วันที่ 19 ธันวาคม 2014

“การประชุมเชิงปฏิบัติการ IRCI ครั้งที่ 1 เรื่องการศึกษาระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จัดขึ้นที่ฟุคุโอกะ

วันที่ 26-27 มกราคม 2015

การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติในหัวข้อ “การวิจัยสำรวจเพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” จัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์

วันที่ 27-28 มกราคม 2015

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของศูนย์ชุมชนการฟื้นคืนสภาพมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเรื่องภาพพิมพ์แกะไม้จากหมู่บ้านด่งโห่” จัดที่ฮานอย