บนั ทึกใหม

เวิร์คช็อปจากการศึกษาระบบทางกฏหมายที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงที่(2016-01-27 at 11:31)
“เวิร์คช็อปครั้งที่ 2 ของ IRCI จากการศึกษา…
การประชุมนานาชาติมืออาชีพแห่งโครงการจัดทำแผนที่ถูกจัดขึ้นที่บิชเคก (สาธารณรัฐคีร์กีซ)(2016-01-26 at 11:31)
“การประชุมมืออาชีพจัดทำแผนที่เพื่อการวิจัย…
การอัพเดทรายงานและสิ่งตีพิมพ์(2016-01-22 at 10:35)
รายงานและสิ่งตีพิมพ์ ของเว็บไซต์ IRCI ได้รับการอ…
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวิจัยโครงการ IRCI ทางทีมงานนักวิจัยได้แวะไป 3 ประเทศในพื้นที่แม่น้ำโขง(2015-12-24 at 15:14)
เพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือระหว…
ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCI ครั้งที่(2015-12-24 at 14:11)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCI ครั้งที่ 4 ได้มีข…

1234567 次へ >