เวิร์คช็อปจากการศึกษาระบบทางกฏหมายที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงที่

“เวิร์คช็อปครั้งที่ 2 ของ IRCI จากการศึกษาระบบทางกฏหมายที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงที่ ใหญ่ยิ่งขึ้น” ได้ถูกจัดในวันที่ 17 ถึง 19 ธันวาคม ปี 2015 ที่ศูนย์ประชาชนจังหวัดโทยาม่าในเมืองโทยาม่า มีผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 23 ท่านจาก 8 ประเทศ

การศึกษาเกี่ยวกับระบบด้านกฏหมายเพื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างในลุ่มแม่น้ำโขง กำลังวิจัยโครงการ ของ IRCI ได้ถูกดำเนินการในปีงบประมาณ 2014 ถึง 2016 เฟรมเวิร์คทางกฏหมายเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างกำลังได้รับการพัฒนาในหลายประเทศในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีสภาพทางสังคม , เศรษฐกิจ , และการเมืองที่หลากหลาย จากการสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่การสำรวจและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเหล่านี้ ด้วยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โครงการมุ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาเฟรมเวิร์คทางกฏหมายที่มีประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเหล่านี้

IRCIและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชูและสถาบันอื่นๆที่ร่วมประสานงานได้ออกคำถามในเดือนมิถุนายนที่ ผ่านมาซึ่งถามสู่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง IRCI ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านไปยังประเทศพม่า , ลาวและไทยในเดือน พฤศจิกายนเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น เวิร์คช็อปที่โทยาม่าเป็นโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสำรวจพื้นที่และ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐรวมถึงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยของนานาประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงได้แลกเปลี่ยนความเห็น อภิปรายเกี่ยวกับผลการอัพเดท เป้าหมายสุดท้ายของของโครงการคือการส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็น ประโยชน์ในการพัฒนาระบบทางกฏหมายในระดับชาติและท้องถิ่น เวิร์คช็อปดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็น อย่างยิ่งซึ่งสามารถหารือขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

ขอขอบคุณความร่วมมือจากจังหวัดโทยะมะที่ให้ความร่วมมือในการกระตุ้นงานฝีมือประเพณีซึ่งทำให้สามารถ นำเวิร์คช็อปเลคเชอร์ของระบบท้องถิ่นบางส่วนมาใช้ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างในเมือง ทะคะโอกะ เวิร์คช็อปยังเปิดโอกาสให้แวะหอปฏิบัติงานศิลปะพื้นเมืองในเมืองทะคะโอกะเพื่อสัมภาษณ์ช่างฝีมือ ในท้องถิ่น ส่วนของเวิร์คช็อปดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากศรีลังกาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสองท่านจากสำนักงานงานฝีมือ แห่งชาติและช่างฝีมือสตรีสองท่านที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบเช่นคุณจาฟน่าผู้ซึ่งกำลังให้ ความสนใจในโครงการของ IRCI ที่ชื่อ การวิจัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับงานฝีมือประเพณีในพื้นที่ความ ขัดแย้ง (ศรีลังกา) ร่วมกับผู้เข้าร่วมดังกล่าว IRCI หารือเกี่ยวกับแผนงานต่างๆและยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อ กระตุ้นงานฝีมือในศรีลังกา

ติดต่อสอบถามที่ : โอนุกิ มิซะโกะ (IRCI

Yoko Sakai from Toyama Prefectural Board of Education, and Ichiro Miyazaki from commerce, Industry and Labor Department

ซาซากิ โยโกะ จากคณะกรรมการสถาบันการศึกศาจังหวัดโทยะมะ และ มิยาซากิ อิชิโระ จากฝ่ายแรงงานอุตสาหกรรมพาณิชย์

Katsuji Nousaku talks about the revitalization of traditional craft production

โนซะกุ คะชึจิ บรรยายเกี่ยวกับกระกระตุ้นผลงานศิลปะประเพณีทางฝีมือ

Yoshinori and Takeshi Musashigawa lecture the techniques of lacquer ware in Takaoka

โยชิโนริและทาเคชิ มุซาซิกะวะ บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการทำถ้วยชามแลคเกอร์ทะคะโอกะอุรุชิ

ผู้เชี่ยวชาญถามคำถามช่างฝีมือผู้รับการสืบทอดจากการไป่เยี่ยมเยียนหอปฏิบัติงาน

ผู้เชี่ยวชาญถามคำถามช่างฝีมือผู้รับการสืบทอดจากการไป่เยี่ยมเยียนหอปฏิบัติงาน