หนงั สือ

หนงั สือ

รายการ การสำรวจปี 2013 : สู่การป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างเพื่อการส่งเสริมตัวตนของ วัฒนธรรมและความยืดหยุ่นของชุมชนในติมอร์-เลสเต (ฉบับปรับปรุง)
การ ประชุมเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างของ IRCI ปี 2013 ­ การประเมินผลเกณฑ์การจารึกมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างทั้ง 2 ของยูเนสโก (ฉบับสุดท้าย )(ออกเร็วๆนี้)
2012 International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific(英語版のみ)
ฟอร์รั่มนักวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างครั้งที่หนึ่ง : "การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลของการประชุม UNESCO ในปี 2003"
การ ประชุมเข้มนักวิจัยครั้งแรกปี 2003 : "การเตรียมเอกสารของมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับกิจกรรมการป้องกันของชุมชน"
คอร์สการอบรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างปี 2011 รายงานฉบับสุดท้าย

IRCI ใบปลิว

IRCI ใบปลิว
(ภาษาญี่ปุ่น>ภาษาอังกฤษ)